ข่าวกิจกรรม
ดูทั้งหมด

SACICT เป็นส่วนหนึ่งในงาน Creative Thailand ในชื่อนิทรรศการ Creative Economy on Culture

ข่าว – การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 150-10/2559

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

รายงานการส่งออกสินค้าหัตถศิลป์ประจำเดือน สิงหาคม 2559

SACICT ชวนศึกษางาน "โขน" มีชีวิตที่ "บรรณาศิลปาคาร" ห้องสมุดเฉพาะงานหัตถศิลป์ เพื่อประชาชน

ข่าว – การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 149-9/2559

การเสวนาองค์ความรู้ ภายใต้ชื่องาน "นิราศไท-ยวน ราชบุรี"

SACICT คัดงานหัตถศิลป์ เตรียมขยายจุดจำหน่ายสู่สนามบืนนานาชาติภูเก็ต หวังดึงกำลังซื้อลูกค้าต่างชาติ

LUX by SACICT ผงาดตลาดยุโรป 1 ใน 4 ขึ้นชั้นผู้นำงานคราฟท์จากเอเชียในงาน Maison et object in Paris 2016

SACICT ดัน 9 ชุมชนหัตถศิลป์ เชื่อมโยงวัฒนธรรม นวัตกรรมสู่ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

สอบราคาจ้างจัดประชุมและนิทรรศการภายใต้โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมและพัฒนางานเบญจรงค์

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 งาน

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

สอบราคาจ้างดำเนินงาน "การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)"


รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 
 
 

ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด