ข่าวกิจกรรม
ดูทั้งหมด

การส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ ช่วง ม.ค. - ต.ค.59

SACICT ดันหัตถศิลป์ไทย กว้างไกลในตลาดออนไลน์

ข่าว – การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 151-11/2559

SACICT จับมือพันธมิตร เซ็นทรัลกรุ๊ป DHL และ ComGateway จัดแสดง ผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมร่วมสมัย SACICT’s Living Concept

เปิดร้าน SACICT CONCEPT ศูนย์รวมหัตถกรรมไทยร่วมสมัยระดับสากล

รายงานการส่งออกสินค้าหัตถศิลป์ประจำเดือน กันยายน 2559

ข่าว – การประชุมคณะที่ปรึกษาพิเศษร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 33-3/2559

SACICT น้อมนำแนวทางการทำงานของพ่อหลวงสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย

SACICT เป็นส่วนหนึ่งในงาน Creative Thailand ในชื่อนิทรรศการ Creative Economy on Culture

ข่าว – การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 150-10/2559

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ERP (Enterprise Resource Planning) ประจำปีงบประมาณ 2560

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปี 2560

สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนหัตถกรรมต้นแบบ จำนวน 5 ชุมชน

สอบราคาจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือ "ต้นแบบผลิตภัณฑ์" (SACICT Prototype) ที่ ศ.ศ.ป. พัฒนาขึ้นในปี 2559


รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด