มหกรรมหัตถกรรมอาเซีย?ครั้งที่ 1

The 1st ASEAN Arts and Craft Festival 2006
 ไทย  Eng 


 ดูประมวลภาพวันเปิดงาน คลิกที่นี่
FACT SHEET
ชื่องาน: มหกรรมหัตถกรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Arts and Crafts Festival 2006)

วัน-เวลา: วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2549 (10.00 - 18.00 น.)

สถานที่: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.)

ร่วมจัดโดย: ประเทศบรูไน
ประเทศกัมพูชา
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศพม่า
ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศเวียดนาม

สนับสนุนโดย: สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
ัตถุประสงค์:
1. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.), สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA) และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้านงานศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรม ที่เป็นมรดกของแต่ละประเทศในอาเซียน
3. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในงานศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรม ผ่านทางความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน
4. เพื่อสร้างงานแสดงผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรมระดับอาเซียนให้มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลงานศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการค้า ในกลุ่มอาเซียน
6. เพื่อสร้างเครือข่าย และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
รูปแบบการจัดงาน: การผสมผสานระหว่างงานศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันหลากหลายของอาเซียน ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเภทผู้ร่วมแสดงสินค้า: ของตกแต่งบ้าน
ของขวัญ ของที่ระลึก
ของตกแต่งบนโต๊ะอาหาร
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

  •ของประดับตกแต่งบ้าน
  •การฝีมือ
  •อัญมณีและเครื่องประดับ
  •แฟชั่นและเครื่องประดับ
  •ผ้าทอมือ
  •ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
  •ผลิตภัณฑ์ของขวัญ
  •งานศิลปะ
  •อาหาร

กิจกรรมพิเศษภายในงาน  
  •การแสดงหัตถศิลป์ชิ้นเอกที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ UNESCO – Seal of Excellence 2006
•ตื่นตา ตื่นใจ กับคาราวานการแสดงวัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน ทั้งลีลา ร่ายรำ ลำนำไพเราะ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน
•สุดยอด 3 ศิลปะการแสดงเชิดหุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก
    •การแสดงจากนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจ-หลุยส์) ชุด “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
   World Puppet Festival 2006 ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
  •การแสดงหุ่นสายอันเลื่องชื่อ Marionette จากประเทศเมียนมาร์
  •การแสดงหุ่นน้ำ Water Puppet จากประเทศเวียดนาม
  •การแสดงผลงานพร้อมสาธิตการผลิตศิลปหัตถกรรมประจำชาติของ 10 ประเทศอาเซียน
•ลิ้มลองอาหารนานาชาติจาก 10 ประเทศอาเซียน
•ร่วมรับฟังการสัมมนาการเปิดตลาดงานศิลปหัตถกรรมอาเซียน
ผู้เข้าชมงาน: นักธุรกิจที่สนใจในงานศิลปหัตถกรรม / และผู้ซื้อ
นักสะสมศิลปะและหัตถกรรม
ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติในประเทศไทย
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรม
สถาบันการศึกษา
นักท่องเที่ยว
ประชาชนทั่วไป

ตารางกิจกรรมการแสดง              
งานมหกรรมหัตถกรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 "The 1st ASEAN Arts and Crafts Festival 2006" (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2549)
วันที่ เวลา (น.)
10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00
พุธ 29 พย. 2549 พิธีเปิด และการแสดงสำหรับพิธีเปิด  - หุ่นสายเสมา หุ่นกระบอก หุ่นกระบอก  -
เวทีใหญ่ (ในอาคาร) ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า
อาคารตลาด   - หุ่นกระบอกน้ำ   หุ่นกระบอกน้ำ
(กลางแจ้ง ) ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม
พฤ 30 พย. 2549 การแสดงประจำชาติ หุ่นกระบอก  - หุ่นสายเสมา การแสดงประจำชาติอินโดนีเซีย หุ่นกระบอก หุ่นกระบอก
เวทีใหญ่ (ในอาคาร) กัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศลาว
อาคารตลาด  - หุ่นกระบอกน้ำ  - หุ่นกระบอกน้ำ
(กลางแจ้ง ) ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม
ศุกร์ 1 ธค. 2549 การแสดงประจำชาติลาว หุ่นกระบอก การแสดงประจำชาติ การแสดงประจำชาติ หุ่นกระบอก  
เวทีใหญ่ (ในอาคาร) ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า
อาคารตลาด  - หุ่นกระบอกน้ำ  - หุ่นกระบอกน้ำ
(กลางแจ้ง ) ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม
เสาร์ 2 ธค. 2549 การแสดงประจำชาติ หุ่นกระบอก หุ่นกระบอก หุ่นสายเสมา การแสดงประจำชาติ หุ่นกระบอก  
เวทีใหญ่ (ในอาคาร) พม่า ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศพม่า
อาคารตลาด  - หุ่นกระบอกน้ำ  - หุ่นกระบอกน้ำ  - หุ่นกระบอกน้ำ
(กลางแจ้ง ) ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม
อาทิตย์ 3 ธค. 2549 การแสดงประจำชาติ หุ่นกระบอก หุ่นกระบอก หุ่นสายเสมา การแสดงประจำชาติ หุ่นกระบอก  
เวทีใหญ่ (ในอาคาร) สิงคโปร์ ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย  เวียดนาม ประเทศพม่า
  18.00 - 20.00 น. งานเลี้ยงขอบคุณ (เฉพาะผู้ที่ได้รับบัตรเชิญเท่านั้น)/ การแสดงแฟชั่นโชว์ประจำชาติอาเซียน การแสดงชุดขอบคุณ การมอบรางวัลต่างๆ เป็นต้น
อาคารตลาด  - หุ่นกระบอกน้ำ  - หุ่นกระบอกน้ำ  -  
(กลางแจ้ง ) ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม  
หมายเหตุ:  รายละเอียดของกิจกรรมการแสดง อาจมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งเพื่อความเหมาะสม    
 ดูประมวลภาพงานแถลงข่าว งานมหกรรมหัตถกรรมอาเซียน ครั้งที่ 1