ประเภทของผ้าซิ่น

ผ้าซิ่นของชาวไท-ยวนราชบุรี แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ตามลักษณะและโอกาสที่นำไปใช้ ดังนี้

1. ผ้าซิ่นตีนจก

2. ผ้าซิ่นตา

3. ผ้าซิ่นซิ่ว

4. ผ้าซิ่นแล่

กลับไปหน้าหลัก

 

   1.ผ้าซิ่นตีนจก

หมายถึงซิ่นที่มีตีนประกอบด้วยส่วนที่เป็นผ้าซึ่งทอลวดลายด้วยวิธีจกทอ ด้วยการล้วงหรือควักเส้นด้ายพิเศษมาผูกมัดขัดกับเส้นยืนเป็นลวดลายต่างๆ มี 3 ลักษณะ

 

 

ซิ่นตีนจก จกเฉพาะตีน   ซิ่นตีนจก จกทั้งตัว    

ซิ่นตีนจก ตัวยกมุกสลับมัดหมี่

 

กลับไปข้างบน

 

2.ซิ่นตา

มี 2 ชนิดคือ ซิ่นตาผ้าพื้นและซิ่นตาหมู่

 

 

ซิ่นตาหมู่ ตัวซิ่นมีการจกลาย ประกอบเป็นหมู่ๆพันรอบตัว   ซิ่นตาหมู่ (พิเศษ) สมบัติของผู้วิจัย    

ซิ่นตาผ้าพื้น ทอแถบสีต่างๆ     พันรอบตัว

 

กลับไปข้างบน

 

3.ซิ่นซิ่ว

ตีนซิ่นเป็นผ้าพื้นสีดำ ส่วนตัวซิ่น เป็นสีเขียว จกลายประกอบระหว่างรอย ต่อตีนกับตัวและตัวกับหัวซิ่นเป็นซิ่นที่          ทอขึ้นใช้นุ่งทำงานอยู่กับบ้าน

 

ซิ่นซิ่ว

กลับไปข้างบน

 

4.ซิ่นแล่

ตัวซิ่นของซิ่นแล่ทอเป็นพื้นดำตลอดทั้งตัวต่อจาก ตีนซิ่นแต่ส่วนตัวมีแถบสีแดงเชื่อมต่อกับตีนซิ่น เป็นซิ่นที่ใช้        นุ่งทำงานอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน

 

ซิ่นแล่

 

กลับไปข้างบน